Siêu thị thời trang

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KIỆN, QUY CHẾ GIAO DỊCH CHUNG 

Điều kiện giao dịch chung của Website bán hàng Siêu Thị Thời Trang
 

1. Những quy định chung
1.1. Nguyên tắc
Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký mua hàng trên Siêu Thị Thời Trang
Website Siêu Thị Thời Trang là Công ty CP TMĐT Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ khuyến mại cho các khách hàng trên website Siêu Thị Thời Trang ,
Thành viên tham gia giao dịch trên website Siêu Thị Thời Trang  là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên website.

Khi bạn đăng ký là thành viên của Siêu Thị Thời Trang , Thành viên hiểu rằng:
- Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng;
- Thành viên có thể mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn
- Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn, hoặc làm một món quà cho người khác;
- Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình,và Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được Thành viên cho phép truy cập vào nó.
- Thành viên đại diện cho rằng bạn có quyền cung cấp bất kỳ và tất cả các thông tin Thành viên gửi đến trang web, thông tin đó chỉ là về bản thân, và rằng tất cả các thông tin như vậy là chính xác, đúng sự thật, và đầy đủ.

1.2. Quy trình giao dịch
- Khách hàng nhấn nút Mua, điền đầy đủ thông tin giao hàng, số điện thoại

- Nhân viên của Siêu Thị Thời Trang sẽ gọi điện để xác nhận đơn hàng chuyển cho bộ phận bán hàng để lấy hàng từ nhà cung cấp

- Nhân viên giao hàng giao hàng đến tận nơi cho khách hàng, khách hàng được quyền kiểm tra sản phẩm mình đặt mua trước khi lấy hàng

1.3. Đảm bảo an toàn giao dịch
Ban quản lý website đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người tiêu dùng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
1.4. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban quản lý Website cung cấp cho Người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.
- Ban quản lý Website yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Quản lý Website  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

- Bên dưới mỗi sản phẩm do Thành viên đăng bán có phần “Thông tin phản hồi”, thành viên (người tiêu dung) có thể phản ánh ý kiến của mình liên quan đến sản phẩm, dịch vụ khuyến mại đến Ban quản lý website, và Ban quản lý website sẽ có phản hồi đối với các ý kiến của các thành viên;hoặc thành viên có thể gửi đến email [email protected]

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Siêu Thị 
Thời Trang
2.1. Quyền của Ban quản lý website Siêu Thị Thời Trang
2.1.1. Website Siêu Thị Thời Trang sẽ tổ chức thực hiện quảng cáo các chương trình khuyến mại, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của các thương nhân khác với mức giá ưu đãi đến các thành viên đăng ký tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký kê khai trực tuyến các thông tin cá nhân có liên quan và các điều kiện bắt buộc mà Website Siêu Thị Thời Trang nêu ra.
2.1.2. Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang  sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí đến các thành viên mua sử dụng sản phẩm, thu hộ tiền bán hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo sự đồng ý của thương nhân, cá nhân thực hiện khuyến mại trên Website. 
2.1.3. Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang có trách nhiệm yêu cầu các thương nhân thực hiện khuyến mại phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm dịch vụ khuyến mại.

2.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang 
2.2.1. Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website Siêu Thị Thời Trang trong điều kiện và phạm vi cho phép.
2.2.2. Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên website Siêu Thị Mua Chung  .
2.2.3. Ban quản lý Website Siêu Thị 
Thời Trang sẽ tư vấn cho các khách hàng thực hiện quá trình mua sản phẩm dịch vụ khuyến mại qua website Siêu Thị Thời Trang.
3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên
3.1. Quyền của thành viên
3.1.1. Đối với các thành viên khi mua hàng trên website Siêu Thị 
Thời Trang sẽ được miễn phí thành viên. 
3.1.2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên website Siêu Thị 
Thời Trang.
3.1.3. Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do website Siêu Thị 
Thời Trang hay các đối tác thứ ba cung cấp.
3.1.4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho website Siêu Thị 
Thời Trang  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Siêu Thị Thời Trang theo địa chỉ liên lạc được công bố trên trang chủ website.
3.2. Nghĩa vụ của thành viên
3.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Siêu Thị 
Thời Trang về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
3.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho website Siêu Thị 
Thời Trang và những thông tin đang tải lên Website Siêu Thị Thời Trang là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên website là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
3.2.3. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website Siêu Thị 
Thời Trang vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Siêu Thị Thời Trang hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
3.2.4. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website Siêu Thị 
Thời Trang dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website Siêu Thị Thời Trang .
4. Điều khoản áp dụng
4.1. Quy chế của website Siêu Thị 
Thời Trang chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Website Siêu Thị Thời Trang có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website Siêu ThịThời Trang cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.